ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 1
  KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ
  Společnost Baštova zmrzlinárna s.r.o., IČO: 03288021 se sídlem na adrese: Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1 - Nové Město, která provozuje Baštovu zmrzlinu, zpracovává Vaše osobní údaje jako správce, tzn., že určuje, jaké osobní údaje budou zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.
 • 2
  JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME
  • při objednávce: Jedná se o kontaktní údaje - jméno, příjmení, email a telefonní číslo a dále o platební údaje, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely vyřízení objednávky - jednání o smlouvě a její plnění - a vedení účetnictví. Údaje uživatelů budeme zpracovávat po dobu do vyřízení objednávky (její převzetí) a deset let ode dne jejího skončení.
  • při návštěvě našeho webového rozhraní: Může se jednat o údaje - IP adresa, chování, chování na webových stránkách bastovazmrzlina.cz. Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. (Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu jednoho roku.)
 • 3
  JAKÁ PRÁVA MÁTE VE SPOJITOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • právo na přístup: můžete si zažádat o přístup ke všem osobním údajům, které o Vás zpracováváme, za jakým účelem a po jakou dobu.
  • právo na opravu: pokud jsou uvedené údaje nesprávné, můžete požádat o opravu
  • právo na výmaz: pokud již nejsou potřeba ke splnění účelu, odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, které ho předtím vyžadovaly, údaje byly zpracovány protiprávně nebo rodiče nedali souhlas se zpracováním osobních údajů svých dětí, můžete požadovat smazání těchto osobních údajů.
  • právo na omezení zpracování: v případě, že není splněno právo na výmaz, můžete vznést alespoň námitku, a tím dojde k omezení zpracování osobních údajů
  • právo na přenositelnost: na vyžádání Vám poskytneme Vaše údaje ve strojově čitelném formátu, tak abyste si je případně mohl přenést k jakémukoli jinému správci.
 • 4
  JAKÝM ZPŮSOBEM ZABEZPEČUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
  S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.
  Veškerý personál, který přijde do styku s osobními údaji je vázán mlčenlivostí a ke použití osobních údajů výhradně k účelu, ke kterému jsou určeny.
  Vaše osobní údaje nebudou žádným způsobem zneužity k dalším komerčním účelům.
 • 5
  KOMU MŮŽEME VAŠE ÚDAJE ZPŘÍSTUPNIT
  Osobní údaje, které zpracováváme můžeme zpřístupňovat výhradně našim spolupracovníkům, kteří zajišťují objednávku, případně jiným subjektům pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
 • 6
  COOKIES
  Baštova zmrzlinárna s.r.o. používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé „soubory“, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.